Subsidie en financiering

Bent u voornemens uw huis of appartement te verduurzamen en energiezuiniger of -neutraal te maken en wilt u meer weten over subsidie en financiering? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing voor bestaande (particuliere) koopwoningen.

Bent u eigenaar-bewoner (van een appartementengebouw) en lid van de Vereniging van Eigenaren en zijn er plannen (zoals voorgeschreven in het Meerjaren Onderhoudsplan) voor energiebesparend onderhoud? Dan kan het bestuur van de VvE ook een aanvraag voor deze regeling indienen.

Investeer slim met de Energiebespaarlening

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis willen verwezenlijken, kunnen nu de daad bij het woord gaan voegen. Het is mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde door een beter energielabel.

Deze regeling is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat met financiële bijdragen van de Rabobank, de ASN Bank en de Rijksoverheid is gerealiseerd.

Meer informatie over subsidie en financiering? Kijk dan eens op onderstaande websites:

Bekijk hier de RVO.nl website voor alle actuele gegevens

Bekijk hier de website van Nationaal Energie Bespaarfonds

Bekijk hier de website voor de Isolatiesubsidiewijzer

Bekijk hier de website van Vereniging Eigen Huis